Штампа

УПИС ПРВАКА 2019.

Аутор Super User. Posted in NOVO

Обавештење о упису у основну школу погледајте ОВДЕ

Обавештење везано за уџбенике погледајте ОВДЕ!

Погледајте обавештење од 03.04.2020. на ОВОМ ЛИНКУ!

Погледајте обавештење на ОВОМ ЛИНКУ!

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ-Упис деце у први разред основне школе за школ.2019/20.годину

Упис у први разред основне школе вршиће се од 1.априла 2019.  године.

Упис у први разред школске 2019/20.године  је обавезан за децу која ће до 1.септембра 2019. имати најмање шест и по, а највише седам и по година старости.

У први разред основне школе за 2019/20.годину уписује се:

редован упис

-       деца рођена од 1.марта 2012.  до  28. фебруара 2013.

превремен упис

-       деца рођена од 1.марта 2013.  до  31. августа 2013.

У школу може да се упише и дете старије од седам и по година ( дете рођено пре 1.марта 2012. ако због болести или других оправданих разлога није било раније уписано у школу)

Неопходна документација за упис :

1. извод из матичне књиге рођених;

2. потврда о пријави пребивалишта;

Родитељи  нису у обавези да достављају  документа под редним бројем 1. и 2.  у папирној форми, већ могу да поднесу захтев да школа у њихово име прибави  за ученика документа(извод из матичне књиге рођених и потврда о пријави пребивалишта)електронским путем(образац захтева може се преузети са сајта школе (***ЛИНК!!!***)  или добити лично у школи).

И поред наведеног, родитељи, односно други законски заступници ученика могу и даље по свом избору да достављају школи документа лично, у папирној форми.

3. доказ о здравственом прегледу;

4. уверење (потврда) о завршеном припремном предшколском програму ( доставља се накнадно) .

Након уписа детета у школу заказује се тестирање код педагога школе.

Уколико родитељ намерно или без оправданих разлога не упише дете у школу, Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа казну од 5.000 до 100.000 динара.

Упис ће се вршити код секретара школе сваког радног дана од 9 -14 часова.

НАПОМЕНА:

Право на бесплатне уџбенике имаће:

  1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица ( примаоци новчане социјалне помоћи);
  2. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуално образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
  3. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије

1.Као доказ о испуњености услова доставља се Школирешење( копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.

1.Као доказ о испуњености услова документација није потребна , јер школа поседује податке о наведеним ученицима

1.Као доказ о испуњености услова доставља се Школи потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента (основна школа, средња школа, факултет) за свако дете, осим ако су у истој основној школи, јер Школа поседује податке о наведеним ученицима

          Секретар школе                                                                        Директор школе

           Весна Гиловић                                                                       Јелена Стефановић